need-pet-insurance-2Att vara hundägare innebär inte bara många glada stunder, utan även ett stort ansvar. Det är alltid du som ägare, som bär ansvaret om hunden gör några rackartyg, blir sjuk eller bidrar till en olycka, och detta kräver naturligtvis en god försäkring. Många försäkringsbolag erbjuder en hundförsäkring idag, så ibland kan det vara som att leta i en djungel av urval. Således krävs mycket läsning och jämförelse av olika försäkringar innan man bestämmer sig. Många försäkringsbolag är ihärdiga att sälja försäkringar och det kan vara lätt att fastna i en fälla och försäkra hunden för en dyrare kostnad än vad som verkligen behövs.
Var kräsen! En hundförsäkring skall erbjuda så mycket som möjligt till det bästa priset. Många lägger även till en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring i fall hunden skulle vara med om något oförutsägbart. Du kan nämligen bli skadeståndsskyldig, även om det inte var din hund som startade tumulten. Blir en annan människa biten eller en hund angripen, är det alltid du som får stå för kalaset.

Två grunddelar

En hundförsäkring består annars av två grunddelar, men ska naturligtvis omfattas av så mycket som möjligt beroende på vad den används till. En jakthund behöver exempelvis andra förmåner än en vanlig sällskapshund. De två nedanstående punkterna är basen på en hundförsäkring.

  • Veterinärvårdsförsäkring, den viktigaste.
  • Livförsäkring

Livförsäkring är speciellt lämplig om man avlar på hundar eller använder den till något som kan bidra till inkomst av något slag, t.ex. tävlingar. Då får man ersättning om hunden dör, stjäls eller blir skadad. Tänk på att kolla med uppfödaren om det redan ingick en försäkring vid valpköpet som dolda fel-försäkring, valpförsäkring eller uppfödarförsäkring. Dessa gäller nämligen ett antal år och en seriös uppfödare bör skaffa åtminstone någon av dessa redan innan valpen flyttar.

Ersätter inte allt

Även en bra veterinärvårdsförsäkring ersätter t.ex. inte veterinärens resor eller eventuella mediciner. Dessutom tvingas man alltid att betala en självrisk trots ersättning, så det gäller att ha koll på sina ekonomiska resurser då kostnader ibland kan skena iväg.